5 Que pasa se non pago o canon da auga รก entidade subministradora?

As entidades subministradoras deben declarar os impagados a Augas de Galicia de maneira que será Augas de Galicia ou, no seu caso, a Axencia Tributaria de Galicia quen lle esixa directamente o canon da auga impagado ao abonado.