5 Cando comeza a aplicarse o canon da auga?

O canon da auga comeza a aplicarse o 1 de xullo de 2012, o que quere dicir que afecta aos consumos de auga efectuados a partir desa data.