2 Existe algún tipo de bonificación no canon da auga para as comunidades de usuarios?

Os usos da auga en comunidades de usuarios están bonificados nun 90%. 

Para máis información sobre esta bonificación lea a pregunta "As vivendas que se abastezan de pozos particulares ou de comunidades de usuarios van ter que pagar?"